Skip to main content

Έναρξη κατασκηνωτικου προγράμματος για παιδιά, ΑμεΑ και ηλικιωμένους.

Έναρξη κατασκηνωτικού προγράμματος για παιδιά, ΑμεΑ και ηλικιωμένους  

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Δελτίο Τύπου

 

Έναρξη κατασκηνωτικού προγράμματος για παιδιά, ΑμεΑ και ηλικιωμένους  

 

                                                                                    Αθήνα, 23-06-2017

 

Στις αρχές Ιουλίου 2017 ξεκινά το πρόγραμμα κατασκηνώσεων το οποίο απευθύνεται σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες της χώρας (παιδιά και ηλικιωμένοι με χαμηλά εισοδήματα ή που έχουν ανάγκη φροντίδας και  παιδιά ή ενήλικες ΑμεΑ).

 

Ενημέρωση για τα ιατρικά συνέδρια που παραβρέθηκε ο ΣΥΠΠΑΔΡΕΜΙΑ

Στα πλαίσια της συνεχούς ενημέρωσης του συλλόγου για τις ιατρικές εξελίξεις σχετικά με την Δρεπανοκυτταρική Νόσο και τις επιπλοκές της, ο ΣΥΠΠΑΔΡΕΜΙΑ παρευρέθηκε α) στο 1ο Καρδιολογικό Συμπόσιο για τη Θαλασσαιμία που πραγματοποιήθηκε στις 17 Ιουνίου 2017 στη Θεσσαλονίκη και β) στην 3η Ημερίδα με αντικείμενο την Ηπατική Νόσο στη Θαλασσαιμία που πραγματοποιήθηκε στις 9 Ιουνίου 2017 στο συνεδριακό κέντρο «Ν. Λούρος» στο νοσοκομείο ΜΗΤΕΡΑ.

 

α) Αναλυτικότερα, στο 1ο Καρδιολογικό Συμπόσιο για τη Θαλασσαιμία:

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «19 Ιουνίου: Παγκόσμια ημέρα Δρεπανοκυτταρικής Νόσου. Όσα πρέπει να γνωρίζουμε»

Η 19η Ιουνίου έχει οριστεί ως η παγκόσμια ημέρα Δρεπανοκυτταρικής Νόσου, από τα Ηνωμένα Έθνη. Σήμερα, το 5,2% του παγκόσμιου πληθυσμού είναι φορέας γονιδίου Θαλασσαιμίας ή Δρεπανοκυτταρικής Αναιμίας. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Δρεπανοκυτταρικη Νόσος (ΔΝ) συγκαταλέγεται στις σπάνιες παθήσεις (rare diseases) και εκτιμάται ότι νοσούν περίπου 103.000 άτομα (στοιχεία της Eurostat 2016).

Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Απολογιστική Συνέλευση και κοπή πίτας

Αθήνα, 23/02/2017

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε Τακτική ΓενικήΑπολογιστική Συνέλευση και κοπή πίτας 

Αγαπητό μέλος,

Όταν εκκρεμεί επανεξέταση από τα ΚΕΠΑ το επίδομα δεν κόβεται. Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί. ΦΕΚ 3483/2014 Τεύχος ΄Β

Όταν εκκρεμεί επανεξέταση από τα ΚΕΠΑ το επίδομα δεν κόβεται. Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί περιγράφεται στο Άρθρο 2

ΦΕΚ 3483/2014 Τεύχος ΄Β

Αριθμ. Π3α/Γ.Π.οικ. 49361/1253 (3)
Διαδικασία χορήγησης παροχής στο πλαίσιο των προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης στα ΑμεΑ.
Άρθρο 1 Προϋποθέσεις χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης ή

Όταν η πάθηση ανήκει στον πίνακα με τις μόνιμες αναπηρίες και στην γνωμάτευση από τα ΚΕ.Π.Α. δεν έχει κριθεί η διάρκειά να είναι επ’ αόριστον

Όταν η πάθηση ανήκει στον πίνακα με τις μόνιμες αναπηρίες και στην γνωμάτευση από τα ΚΕ.Π.Α. δεν έχει κριθεί η διάρκειά να είναι επ’ αόριστον, θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν σχετική αίτηση (Υπόδειγμα 1) στη Γραμματεία ΚΕ.Π.Α. όπου τηρείται ο ατομικός ιατρικός τους φάκελος, με επισυναπτόμενο αντίγραφο της απόφασης «Γνωστοποίησης Αποτελέσματος Πιστοποίησης Ποσοστού Αναπηρίας» που τους έχει κοινοποιηθεί.
Δεν θα επανεξεταστούν οι αιτούντες από τις Υγειονομικές Επιτροπές ΚΕ.Π.Α., αλλά θα επανεισαχθούν σε αυτές μόνο οι ιατρικοί τους φάκελοι.

ΑΔΑ: ΒΙΨΠ4691ΩΓ-46Κ

Η νέα σύνθεση του ΔΣ του ΣΥΠΠΑΔΡΕΜΙΑ

Aγαπητά μέλη σας ανακοινώνουμε ότι η νέα σύνθεση του Δ.Σ. του ΣΥΠΠΑΔΡΕΜΙΑ, μετά την συνεδρίαση της 21/01/2017, είναι η εξής:

Γεωργατσώνα Ευθυμία: Πρόεδρος 
Κουτσικούλης Γεώργιος: Αντιπρόεδρος
Παπασταμάτη Μαρία: Γενικός Γραμματέας
Νικητόπουλος Δημήτρης: Ταμίας
Χριστοδούλου Μαρίνα: Έφορος
Παπασταμάτης Χρήστος: Μέλος Δ.Σ.
Στάμου Γεωργία: Μέλος Δ.Σ.
Αρετάκης Νικόλαος: Αναπληρωματικό Μέλος Δ.Σ.
Σαφαρίκας Λεωνίδας: Αναπληρωματικό Μέλος Δ.Σ.

Παράταση χορήγησης δελτιων μετακίνησης ΑμεΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ                            

 Αθήνα   27   - 1 - 2017

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΥΛΕΓΓΥΗΣ        

Αρ. Πρωτ.: Δ24α/Γ.Π.οικ.3806/75

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ  ΠΡΟΝΟΙΑΣ                        

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Α.Μ.Ε.Α.     

ΤΜΗΜΑ: Α΄                                                                   

Ενεργοποιηση εξετάσεων στο σύστημα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης

Σας γνωρίζουμε ότι από 14-12-2016 ενεργοποιήθηκαν στο σύστημα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης www.e-prescription.gr οι παρακάτω εξετάσεις που αναφέρονται στην Κ.Υ.Α. με αρ. Α3(γ)/οικ.76492 (ΦΕΚ 3458/Β/26-10-2016).
 Πολλές από αυτές είναι ιδιαίτερα χρήσιμες για εμάς όπως π.χ η ολική 25-OH vit D, ο ποσοτικός προσδιορισμός HCV RNA και HBV DNA, και πολλές άλλες.
 http://www.eopyy.gov.gr/Article/DisplayArticle?id=53b3d21e-5188-4750-bef6-ba62be4f5c57

Πρόταση για τη θέσπιση νομοθετικών ρυθμίσεων προς το σκοπό της αναμόρφωσης της νομοθεσίας για την Αναπηρία σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών και το Προαιρετικό Πρωτόκολλο για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία.

Posted in

Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες και φορείς καλούνται να συμμετάσχουν σε δημόσια ηλεκτρονική προδιαβούλευση στη διεύθυνση: http://opengov.diavgeia.gov.gr/με παρατηρήσεις, σχόλια και προτάσεις πριν την έναρξη της νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας, προκειμένου ο νομοθέτης να έχει πληρέστερη εικόνα των αναγκών, αλλά και των πιθανών ειδικών προβλημάτων τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστούν από τον υπό κατάρτιση νόμο.

Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου