Skip to main content

Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Εκλογο-Απολογιστική Συνέλευση δια τηλεδιάσκεψης

 

Αγαπητό μέλος,

Στο πλαίσιο των μέτρων κατά της διασποράς της λοίμωξης Covid-19 και σύμφωνα με:

1)        

Το άρθρο 73 του νόμου 4756/26-11-2020, ΦΕΚ 235, η θητεία των μελών του Γενικού Συμβουλίου, της Εκτελεστικής Γραμματείας και της Ελεγκτικής Επιτροπής της Ε.Σ.Α.μεΑ. (Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία), των Διοικητικών Συμβουλίων και Ελεγκτικών Επιτροπών των δευτεροβάθμιων και πρωτοβάθμιων οργανώσεων μελών της Ε.Σ.Α.μεΑ έχει παραταθεί έως την έως την 30ή.6.2021

2)        

Το άρθρο 118 του Ν.4764/2020 (Χρήση των νέων τεχνολογιών για τη διεξαγωγή Γενικών Συνελεύσεων και Αρχαιρεσιών ),  κατ’εξαίρεση και έως την 31/03/2021, οι Γενικές Συνελεύσεις των συνδικαλιστικών οργανώσεων της παρ.1 του άρθρου 9 του Ν.1264/1982 (Α΄79 ), των εργοδοτικών οργανώσεων ,όλων των σωματείων που λειτουργούν βάσει του ΑΚ ή άλλων νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ) εξαιρουμένων των αλληλοβοηθητικών ταμείων δύναται να προκηρύσσονται και να διεξάγονται, μετά από απόφαση των αρμόδιων οργάνων διοίκησής τους , με τη χρήση των πλέον πρόσφορων σύγχρονων ψηφιακών μέσων απομακρυσμένης συμμετοχής των μελών τους 

3)        

Το άρθρο 89 (Χρήση νέων τεχνολογιών για τη σύγκληση και διεξαγωγή συνεδριάσεων και αρχαιρεσιών των συλλογικών οργάνων των νομικών προσώπων) και  το άρθρο 90 (Παράταση θητείας οργάνων διοίκησης  όλων των Σωματείων έως 30-06-21) του νόμου 4790 ( ΦΕΚ 48/31-03-2021)

 

Σε καλούμε σε Τακτική Γενική Εκλογο-Απολογιστική Συνέλευση δια τηλεδιάσκεψης μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας webex https://www.webex.com/downloads.html  το Σάββατο 12 Ιουνίου 2021 και ώρα 12.00 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

1.      

Απολογισμός Πεπραγμένων Δ.Σ. 2020

2.      

Οικονομικός Απολογισμός 2020-Προϋπολογισμός 2021

3.      

Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη κατά τη διάρκεια της τελευταίας θητείας του

4.      

Εκλογή εφορευτικής επιτροπής για τη διεξαγωγή αρχαιρεσιών

5.      

Παρουσίαση υποψηφίων

6.      

Αρχαιρεσίες για Διοικητικό Συμβούλιο και Ελεγκτική Επιτροπή

Επιπλέον, θα γίνει σύντομη ενημέρωση για διάφορα θέματα που αφορούν τον σύλλογο.

Η Γενική Συνέλευση θα βρίσκεται σε απαρτία μόνον εάν παρίσταται πάνω από το 1/3 των μελών που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις .

Οι αρχαιρεσίες για Διοικητικό Συμβούλιο και Ελεγκτική Επιτροπή έχουν ορισθεί για την  Παρασκευή 18 Ιουνίου μεταξύ των ωρών  07:00  – 21:00 μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής ψηφοφορίας «Ζευς» https://zeus.grnet.gr/zeus/ )

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί  την Τετάρτη 23 Ιουνίου και ώρα 18:00 , οπότε θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία οσαδήποτε και αν είναι τα παρόντα μέλη. Στην περίπτωση αυτή η ημερομηνία της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την ανάδειξη των νέων μελών ΔΣ και Ελεγκτικής Επιτροπής έχει οριστεί η Κυριακή 27 Ιουνίου μεταξύ των ωρών 07:00  – 21:00 .

Παρακαλούμε να τακτοποιήσεις τις οικονομικές σου υποχρεώσεις κατά προτίμηση έως την Δευτέρα 07 Ιουνίου με τραπεζικό έμβασμα (ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, Δικαιούχος: ΣΥΠΠΑΔΡΕΜΙΑ, Αριθ. Λογαριασμού: 147/296025-74, IBAN: GR23 0110 1470 0000 1472 9602 574) αναγράφοντας οπωσδήποτε στην αιτιολογία το ονοματεπώνυμό σου. Κατόπιν, μπορείς να μας ενημερώσεις για την εξόφληση στο  τηλέφωνο  210-2202695, στο info@syppadremia.gr  ή με μήνυμα στο facebook. Σου υπενθυμίζουμε ότι η συνδρομή σου είναι απαραίτητη και καθορίζει την βιωσιμότητα του συλλόγου μας, καθώς οι πόροι του βασίζονται κατά μεγάλο μέρος  σε αυτήν. Τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη θα ενημερωθούν ηλεκτρονικά μέσω δύο διαφορετικών e-mail:

1)     

Για τον σύνδεσμο (link) που θα τους δώσει τη δυνατότητα να συνδεθούν με την πλατφόρμα (Zoom) που θα χρησιμοποιηθεί για την τηλεδιάσκεψη της Γενικής Συνέλευσης

2)     

Για τον σύνδεσμο (link) που θα τους δώσει τη δυνατότητα να συνδεθούν στο σύστημα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας «Ζευς» για τις αρχαιρεσίες του συλλόγου (το e-mail αυτό θα ακολουθήσει μετά τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης

Συνεπώς, είναι σημαντικό να μας αποστείλεις στο info@syppadremia.gr το e-mail σου και το ονοματεπώνυμό σου ώστε να γίνουν οι απαραίτητες διασταυρώσεις των προσωπικών σου στοιχείων για να μπορείς να συμμετέχεις στις διαδικασίες της Γενικής Συνέλευσης και των Αρχαιρεσιών. 

Μέσα από τη χρήση νέων τεχνολογιών δίνεται η ευκαιρία σε όλα τα μέλη του συλλόγου μας σε όλη την Ελλάδα και ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας τους, να συμμετάσχουν, τόσο στην Τακτική Γενική Συνέλευση, όσο και στις αρχαιρεσίες ως  ψηφίσαντες αλλά και ως υποψήφιοι, χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία. Όλοι τώρα μπορούμε να συμμετέχουμε δυναμικά και η φωνή των μελών του Συλλόγου ενδυναμώνεται και ενισχύεται!!! Το διοικητικό συμβούλιο λειτουργεί πια με τη χρήση νέων τεχνολογιών και τηλεδιάσκεψης και όλες οι εργασίες του συλλόγου έχουν προσαρμοσθεί ώστε να διεκπεραιώνονται εξ’ αποστάσεως (όπως συμβαίνει στην τηλεργασία). Έτσι, πάσχοντες από όλη την Ελλάδα μπορούν να συμμετέχουν στα ΔΣ του ΣΥΠΠΑΔΡΕΜΙΑ θέτοντας τα προβλήματα των πασχόντων που αφορούν την περιοχή διαμονής τους.

 

Συνεπώς, τώρα διευκολύνεται η συμμετοχή στο Διοικητικό συμβούλιο και στην ελεγκτική επιτροπή μελών από όλες τις περιοχές της Ελλάδας ανεξαρτήτως του τόπου κατοικίας τους. Οι απαιτήσεις που ενέχει μια θέση στο διοικητικό συμβούλιο του συλλόγου είναι μόνο ελάχιστες ώρες την εβδομάδα ή το δεκαπενθήμερο και ο καθένας μπορεί να ανταπεξέλθει σε αυτές. Άλλωστε η συμμετοχή στο ΔΣ βασίζεται στον εθελοντισμό και ο καθένας μας προσφέρει ό,τι καλύτερο μπορεί στο πλαίσιο μιας ομάδας ατόμων που απαρτίζουν το ΔΣ.

 

Για περισσότερες πληροφορίες και για δηλώσεις υποψηφιοτήτων στείλτε μας το μήνυμά σου στη σελίδα μας στο facebook ή στο e-mail info@syppadremia.gr ή τηλεφώνησέ μας στο 210 2202695 αφήνοντάς το μήνυμά σου σε περίπτωση που δεν απαντήσουμε εγκαίρως. Μπορείς να θέσεις υποψηφιότητα έως και την ημέρα της ΓΣ στις 12 Ιουνίου 2021.

 

Σε ενημερώνουμε ότι σύντομα θα είναι διαθέσιμη και η νέα πλήρως αναβαθμισμένη  ιστοσελίδα (site) του ΣΥΠΠΑΔΡΕΜΙΑ που θα αποτελεί τη μοναδική ελληνική πύλη αναλυτικής ενημέρωσης και πληροφόρησης για τη Δρεπανοκυτταρική Νόσο με πολύ ενημερωτικό υλικό. Το νέο site αποτελεί μια πολύ σημαντική δράση, ένα σημαντικό έργο ενημέρωσης και πληροφόρησης.

 

Είναι απαραίτητο για την συνέχιση της ύπαρξης και της λειτουργίας του συλλόγου να υπάρξουν νέες υποψηφιότητες, καθώς αρκετά μέλη από το υπάρχον διοικητικό συμβούλιο θα χρειαστεί να αποχωρήσουν. Για αυτό είναι επιτακτική και άμεση η ανάγκη να βρεθεί ένας ικανοποιητικός αριθμός ανθρώπων που επιθυμούν να θέσουν την υποψηφιότητά τους για το Διοικητικό Συμβούλιο. Έτσι, θα εξασφαλιστεί η συνέχιση της λειτουργίας του συλλόγου μας και το σημαντικό έργο που επιτελεί ως προς την ενημέρωση, καθώς επίσης την προστασία και τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων μας. Η ενεργός συμμετοχή μας επιβάλλεται προκειμένου να υπάρξει αντίλογος στις αποφάσεις που λαμβάνονται ερήμην μας και οι οποίες, δυστυχώς, δεν είναι πάντα προς όφελος μας. Μόνο μέσα από τη μαζικότητα και την ενότητα η διεκδικητική μας ικανότητα ισχυροποιείται ώστε να μπορούμε να προστατεύσουμε τα κεκτημένα δικαιώματά μας και να παρέμβουμε στις επικείμενες εξελίξεις.


Η βιωσιμότητα του συλλόγου μας εξαρτάται από την συμμετοχή σου και την θέλησή σου να στηρίξεις τον δικό σου πανελλήνιο σύλλογο.

Αναμένουμε με χαρά την υποψηφιότητά σου! 

H παρουσία σου είναι απαραίτητη!

Ευχαριστούμε θερμά.