Skip to main content

ΣΥΠΠΑΔΡΕΜΙΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ &
ΜΙΚΡΟΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ

Ειδήσεις

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Posted in

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Εφιστούμε την προσοχή στα μέλη μας που τυχόν είναι εγγεγραμμένα σε πάνω από  ένα σύλλογο-μέλος της ΕΟΘΑ, ότι σύμφωνα με το άρθρο 17 του καταστατικού της ΕΟΘΑ «οι Θαλασσαιμικοί που έχουν ψηφίσει για την ανάδειξη αντιπροσώπων για την Ομοσπονδία σε έναν σύλλογο – μέλος της ΕΟΘΑ , δεν δικαιούνται να ψηφίσουν για την ανάδειξη αντιπροσώπων για την Ομοσπονδία σε εκλογές άλλου συλλόγου – μέλους της ΕΟΘΑ».

Συμπλήρωση εκδοθεισας απόφασης ΚΕΠΑ - Κρίση επ`αόριστον της διάρκειας αναπηρίας

Ι.Κ.Α. αρ. πρωτ.: Π51/22/17.11.2016 1. Ανακεφαλαίωση οδηγιών διαχείρισης αιτημάτων πιστοποίησης αναπηρίας προς αποφυγή εκ νέου εισαγωγής τους σε Υγειονομική Επιτροπή ΚΕ.Π.Α. για συμπλήρωση εκδοθείσας γνωμάτευσης σε ισχύ - 2. Κρίση επ' αόριστον της διάρκειας αναπηρίας, όταν η κύρια πάθηση του αιτούντος υπάγεται στις παθήσεις του Πίνακα της με αρ.Φ.11321/οικ.31102/1870/31.10.2013 (ΦΕΚ 2906/τ.Β718-11-2013) Υπουργικής Απόφασης

https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/25013

 

Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Αθήνα, 25/10/2016 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

 

Νόμος ν.4071/2012 ΑΡΘΡΟ 10 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12 ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ

Νόμος ν.4071/2012

 

Αρθρο 10. Ρυθμίσεις για τις Επιχειρήσεις των ΟΤΑ

 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ12. Το διοικητικό συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α. μπορεί να θεσπίζει ειδικό τιμολόγιο για τις ευπαθείς ομάδες των καταναλωτών με βάση ενιαία και αντικειμενικά κριτήρια. Η απόφαση αυτή εγκρίνεται από το οικείο δημοτικό συμβούλιο.

 

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/443

Νόμος ν.4368/2016 Αρθρο 13. Απαλλαγή από δημοτικά τέλη και φόρους σε άτομα με αναπηρίες

Νόμος ν.4368/2016

Αρθρο 13. Απαλλαγή από δημοτικά τέλη και φόρους σε άτομα με αναπηρίες

 . Η παρ. 3 του άρθρο 202 του ν. 3463/2006 (Α' 114) αντικαθίσταται ως εξής:

Αντισταθμιστικά μέτρα σε συνταξιούχους που στερούνται την παροχή ΕΚΑΣ ΦΕΚ 2909/2016 ΤΕΥΧΟΣ Β

Αντισταθμιστικά μέτρα σε συνταξιούχους που στερούνται την παροχή ΕΚΑΣ

Από την 1η Αυγούστου 2016 και μέχρι και την 31-12-2019 σε συνταξιούχους που στερούνται την παροχή του ΕΚΑΣ κατ’ εφαρμογή του άρθρου 92 του Ν. 4387/2016 όπως ισχύει, εφαρμόζονται τα ακόλουθα μέτρα προκειμένου να αντισταθμιστεί η σχετική απώλεια:

 

Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και διαδικασία χορήγησης απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων που παραλαμβάνονται από ανάπηρους Έλληνες πολίτες και πολίτες των άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αριθμ. Δ18Α 5038645 ΕΞ 29.10.2013 Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και διαδικασία χορήγησης απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων που παραλαμβάνονται από ανάπηρους Έλληνες πολίτες και πολίτες των άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 ΘΕΜΑ: Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και διαδικασία χορήγησης απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων που παραλαμβάνονται από ανάπηρους Έλληνες πολίτες και πολίτες των άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης αυτοκινήτων αυξημένου κυβισμού που παραλαμβάνονται από άτομα με αναπηρίες βάσει ιατρικών γνωματεύσεων των ΚΕΠΑ

Αριθ. πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Γ 1037003 ΕΞ 2015/4.3.2016 Αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης αυτοκινήτων αυξημένου κυβισμού που παραλαμβάνονται από άτομα με αναπηρίες βάσει ιατρικών γνωματεύσεων των ΚΕΠΑ (Αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης αυτοκινήτων αυξημένου κυβισμού που παραλαμβάνονται από άτομα με αναπηρίες βάσει ιατρικών γνωματεύσεων των ΚΕΠΑ)

Συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα «ΕΜΟΤΙΟΝ» - Ερωτηματολόγιο

Εκ μέρους του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και της Ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για την ενδυνάμωση των ασθενών, θα θέλαμε να σας προσκαλέσουμε να συμμετάσχετε στο Ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα «ΕΜΟΤΙΟΝ».

Το «ΕΜΟΤΙΟΝ» είναι ένα Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα που στοχεύει να προάγει τη συμμετοχή των ασθενών στη λήψη αποφάσεων πολιτικής υγείας.

19 Ιουνίου: Παγκόσμια ημέρα Δρεπανοκυτταρικής Νόσου. Όσα πρέπει να γνωρίζουμε

Τα ποσά των προνοιακών επιδομάτων αναγράφονται στους κωδ. 781-782 του εντύπου Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος

ρ. Πρωτ.: Δ12 Α 1117818 ΕΞ 2013/23.7.2013 Φορολογική μεταχείριση προνοιακών επιδομάτων που καταβάλλονται σε άτομα με αναπηρία. (Φορολογική μεταχείριση προνοιακών επιδομάτων που καταβάλλονται σε άτομα με αναπηρία.) Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα, 23 Ιουλίου 2013 Αρ. Πρωτ.: Δ12 Α 1117818 ΕΞ 2013 ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α' Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 : 101 84 Πληροφορίες : Κ. Παναγοττούλου Τηλέφωνο : 210 3375325, 326 FAX    : 210 3375001  Προς κο ΧΧΧ/ΧΧΧ Κοινοποίηση: Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία

 

Σύνταξη γήρατος στη 15ετία. Νομικό πλαίσιο.

 

 

Η σύνταξη που παίρνουμε στη 15ετία, είναι γήρατος, όχι αναπηρική. Οι νόμοι που ακολουθούν αναφέρονται σε αυτό.

 

Νόμος 612/77 ΦΕΚ. Ά 164/1977 

 

Νόμος 2227/1994 Άρθρο 3 ΦΕΚ Ά 129/1994  

 https://www.e-nomothesia.gr/suntaksiodotika/n-2227-1994.html

 

Προεδρικό Διάταγμα 169/2007 Άρθρο 1 α και Άρθρο 26 α ΦΕΚ. Ά 210/2007 

https://nomoi.info/%CE%A6%CE%95%CE%9A-%CE%91-210-2007-%CF%83%CE%B5%CE%BB-1.html

Εγκύκλιο για το πώς γίνεται η έκδοση βιβλιαρίων για ανασφάλιστους και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες

Εγκύκλιο για το πώς γίνεται η έκδοση βιβλιαρίων για ανασφάλιστους και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες μετά τη δημοσίευση του ν. 4368/2016, εξέδωσε η αναπληρώτρια υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Θεανώ Φωτίου.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, μέχρι την έκδοση νέας Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) συνεχίζεται η διαδικασία έκδοσης βιβλιαρίων ανασφαλίστων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο πλαίσιο της ΚΥΑ 139491/2006 (ΦΕΚ 1747 τ.Β).

 


http://m.tvxs.gr/mo/i/198243/f/news/ellada/pos-na-bgalete-bibliario-eist...

 

 

 

 

Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της πρόσβασης των ανασφάλιστων στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας

http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/23270

Ενημέρωση δικαιούχων του Ν.2643/98 από ΟΑΕΔ

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών που έχουν κατατεθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, θα ακολουθήσει η ανακοίνωση των  πρώτων  πινάκων μοριοδότησης.

Σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 11 του Ν.3227/2004 (ΦΕΚ 31/Α΄/9-2-2004) και την με αριθμό 47852/2416/16-12-2014 (ΦΕΚ 3408/ Β΄/18-12-2014) Απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας:

Εγκύκλιος για την παράταση καταβολής συντάξεων αναπηρίας και για όλα τα επιδόματα που χορηγούνται λόγω αναπηρίας.

Τι συμβαίνει με τις συντάξεις και τα επιδόματα λόγω αναπηρίας, εφόσον εκκρεμεί στις υγειονομικές επιτροπές ΚΕΠΑ ιατρική κρίση.

http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/23177

Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου